In2Dogs

Privacystatement

Hond 4b

Privacy

Op deze pagina vind je alles over uw privacy

Verwerking van persoonsgegevens

In2Dogs verwerkt persoonsgegevens die zijn verstrekt als bezoeker van de website (www.In2Dogs.nl) via het inschrijfformulier op de website of de email. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We zijn transparant over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we de gegevens delen en welke rechten u heeft ten aanzien van uw eigen gegevens. In deze privacy statement informeren we u hierover. Heeft u over dit privacy statement vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adres, postcode, woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Email adres
 • Naam hond, ras, geboortedatum, geslacht
 • Hoe heb je ons gevonden: mond tot mond, social media, krant, internet, anders.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website.
 • Gegevens over uw surfgedrag op verschillende websites.

 

Grondslag en doel van verwerken persoonsgegevens

In2Dogs verwerkt alleen gegevens als je daar expliciet toestemming voor hebt gegeven of als dat nodig is voor de beantwoording van je mail of vraag via het contactformulier.

De gegevens worden verwerkt in de volgende situaties:

 • Voor het afhandelen van binnenkomende vragen via de mail
 • Voor het afhandelen van inschrijvingen via het inschrijfformulier op de website
 • Voor het analyseren van je gedrag op de website In2Dogs.nl om daarmee het gebruiksgemak van de website te verbeteren.
 • Voor het analyseren van de effectiviteit van Facebook advertenties en het meten van het aantal mensen die via een Facebook advertentie op de website terecht komt.
 • Het beoordelen en accepteren van potentiële klanten
 • Het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand
 • Het uitvoeren van marketing en promotieactiviteiten om een relatie met een potentiële klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen
 • Het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.

 

Hoe we persoonsgegevens bewaren

De gegevens worden verwerkt in een google spreadsheet bestand die opgeslagen wordt in google drive. De drive is goed beveiligd middels een wachtwoord. Het inschrijfformulier wordt tevens bewaard in ons mail account. Het account is goed beveiligd middels een wachtwoord.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Afhandeling vragen per mail of via het inschrijfformulier: De gegevens die je per mail of via ons inschrijfformulier hebt gestuurd zullen niet langer bewaard worden dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens hebt verstrekt.

Afhandeling inschrijvingen via het inschrijfformulier: Persoonsgegevens van klanten worden tot 10 jaar na afsluiting van de laatst gevolgde training bewaard. In2Dogs kiest hiervoor omdat ze mensen graag wil benaderen met de vraag of ze interesse hebben om met hun hond deel te nemen aan de senioren cursus (voor honden tussen de 6 en 12 jaar oud.)

Gegevens over website bezoek: Deze gegevens worden geanonimiseerd verwerkt in Google Analytics. Bewaartermijn: 38 maanden.

Statistische gegevens om de effectiviteit van advertenties te meten. Deze gegevens worden via een Facebook Pixel verwerkt door Facebook. Bewaartermijn: 7 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

In2Dogs verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
In2Dogs maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee u onze website bezoekt, zoals een computer, tablet, smartphone of smartwatch.

In2Dogs gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast maken we gebruik van de volgende analytische en tracking cookies.

 

Social media buttons

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen delen via social media. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van social media cookies van de social media partijen, zodat deze u herkennen op het moment dat u een artikel of video wilt delen. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Cookie-instellingen in uw browser:

Daarnaast zijn er in uw browser of op uw apparaat mogelijk instellingen beschikbaar waarmee u kunt kiezen browsercookies toe te staan en om ze te verwijderen. Voor meer informatie over deze instellingen raadpleegt u de Help-onderwerpen van uw browser of apparaat. Bepaalde onderdelen van de website werken mogelijk niet correct als u het gebruik van cookies in uw browser heeft uitgeschakeld.

 

Afmelden voor cookies

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@In2Dogs.nl. Om uw identiteit te kunnen verifiëren, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie het burgerservicenummer (BSN), MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en je pasfoto zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. In2Dogs zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen:

 • Alle gegevens worden verzameld via een beveiligd online mailaccount en komen binnen via een beveiligde internetverbinding.
 • Daarnaast zijn de pc(’s) waarop gegevens binnen komen beveiligd met wachtwoord en virusscanner.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@In2Dogs.nl

 

Foto en Film

Alleen met uw goedkeuring zullen er foto’s/filmpjes gemaakt worden tijdens de les. Wanneer In2Dogs deze wil gebruiken voor PR doeleinden (website/facebook) zal hier opnieuw jouw toestemming voor gevraagd worden.

 

Groepsapp

Het kan zijn dat de instructeur graag een groepsapp wil aanmaken met alle deelnemers uit uw groep. De instructeur zal in de voorstel mail die verstuurd wordt aangeven dit van plan te zijn en aan u vragen of u hier bezwaar tegen heeft. Tevens wordt in de eerste les nogmaals gevraagd of je hier bezwaar tegen hebt. Indien de instructeur tot twee keer toe niet gehoord heeft dat je dit niet wil, zal hij de app aanmaken en is uw telefoonnummer zichtbaar voor uw medecursisten. De app wordt na de laatste les gesloten.

 

Wijzigingen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om het privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Op onze website vindt u steeds het meest actuele statement.

 

Klachtrecht

Bent u het niet eens met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of omgaan met uw rechten als klant Neem dan in ieder geval contact met ons op. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Contact

Voor meer informatie en vragen over ons privacy en cookie beleid kunt u contact opnemen: