In2Dogs

Algemene voorwaarden & huisregels

Hond 4b

Voorwaarden/regels

Op deze pagina vindt u alles over onze regels en voorwaarden voor een zo goed mogelijk verloop van de cursussen

Inschrijving

1. Een inschrijving is pas definitief na ontvangst van het verschuldigde cursusgeld
2. Bij alle aanmeldingen van lessen zijn de algemene voorwaarden & huisregels van In2Dogs van toepassing

 

Betaling

3. Inschrijving voor een cursus gaat via het formulier op de website. Inschrijving voor een cursus verplicht tot betaling.
4. De betaling voor de cursus dient 8 dagen na factuurdatum per bank te worden voldaan
5. Indien de factuur korter dan 8 dagen voor aanvang van de lessen is verzonden dient de betaling in ieder geval voor aanvang van de eerste les per bank te worden voldaan
6. In geval van niet tijdige betaling houdt In2Dogs zich het recht voor om de cursist niet deel te laten nemen aan de cursus.
7. Na betaling is de inschrijving definitief. Bij annulering door cursist wordt er geen geld gerestitueerd. De cursus is niet overdraagbaar aan derden.
8. Een privétraining kan tot 24 uur voorafgaand aan de les kosteloos geannuleerd worden. Hierna worden de kosten in rekening gebracht.

 

Annulering

9. Indien de cursist besluit de reeks lessen van de cursus tussentijds te beëindigen is terugbetaling van het resterende cursusgeld niet mogelijk.
10. Op een leskaart kunt u één les doorschuiven of in dezelfde week in een andere groep de les volgen mits er plek is. Afmelden graag binnen 24 uur bij de instructeur via whatsapp. Overige door de cursist afgelaste lessen komen altijd automatisch te vervallen. Er zal in geen geval restitutie van deze lessen plaatsvinden.
11. In2Dogs kan de trainingen afbreken of afgelasten in de volgende situaties:

    • ziekte instructeur,
    • overmacht instructeur,
    • extreme weersomstandigheden.

12. Lessen die door In2Dogs zijn afgelast worden automatisch verschoven.
13. In2Dogs behoudt zich het recht voor om begeleiding om voor haar moverende redenen te beëindigen of te weigeren.
14. Indien u zonder opgave van reden drie achtereenvolgende lessen niet op de cursus bent verschenen, vervalt het recht op het volgen van de resterende lessen. Wisseling van cursusdag is uitsluitend mogelijk na overleg met de instructeur.
15. In2Dogs behoudt zich het recht voor om van trainer te wisselen of groepen samen te voegen.

 

Huisregels

16. U en uw pup kunnen starten met de lessen als de pup 8 weken oud is
17. Vijf minuten voorafgaand in de les aanwezig zijn is vroeg genoeg
18. We laten de honden voor, tijdens én na de les aan de lijn niet snuffelen aan elkaar, houd voldoende afstand
19. We laten de honden niet los van de lijn zonder toestemming van de instructeur
20. we parkeren de auto’s bij voorkeur achterwaarts op het parkeerterrein aan de tolhuisweg 3 of naast de doorgaande weg
21. Zorg ervoor dat uw hond voor de cursus zijn behoefte heeft gedaan. Op de hondenschool geldt een opruimplicht. Poep deponeren we in de afvalemmer op het veld
22. Laat uw hond niet tegen het pand of de schuur aan plassen.
23. Plast of poept uw hond op het veld, giet er dan na het opruimen van de poep veel water uit de gieter overheen. Laat reuen niet markeren tegen de attributen op het veld
24. De cursist verklaart dat de hond voldoende is ingeënt en geen besmettelijke aandoening heeft
25. Loopse teven zijn toegestaan op de hondenschool
26. De cursist verklaart kennis genomen te hebben van de huisregels & voorwaarden voordat hij overgaat tot inschrijving.
27. In geval van twijfel aangaande de gezondheid van uw hond, graag vooraf telefonisch overleg plegen met de trainer. Kennelhoest, mijt, vlooien, soms diarree en bepaalde huidziekten kunnen besmettelijk zijn voor andere honden. Kan uw hond niet komen trainen, dan bent u zonder hond welkom. Zo weet u welke oefeningen behandeld zijn en hoeft u niets te missen en kan u thuis oefenen.

 

Gedrag & omgang

28. Wij zijn altijd open & eerlijk tegen elkaar op de hondenschool, en gaan met respect met elkaar om.
29. Kinderen zijn welkom! Graag zelfs. Mits ze niet schreeuwen, rennen of anderzijds de les verstoren
30. Cursisten dienen voor hun hond gebruik te maken van een platte halsband of Y-tuigje. Corrigerende middelen zoals slipkettingen, rammelende spullen in jaszak of gentle leaders zijn verboden. Tevens worden uitrollijnen niet toegestaan tijdens de training. Je kunt hiermee niet deelnemen aan de les.
31. In2Dogs behoudt zich het recht voor de cursist te weigeren bij respectloos gedrag in de les naar hond, instructeur of medecursisten. Er zal geen restitutie plaatsvinden van het betaalde lesgeld.
32. In2Dogs heeft het recht personen en/of honden de toegang tot de hondenschool te ontzeggen.
33. De informatie van onze online leeromgeving mag niet gedeeld worden met derden.
34 Mobiele telefoons zijn tijdens de les uitgeschakeld of staan op trilstand

 

Schade

35. In2Dogs is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel, opgelopen voor, tijdens of na afloop van de lessen.
36. De cursus geschiedt geheel voor eigen risico van de cursist.
37. In2Dogs is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van eigendommen voor, tijdens of na afloop van de lessen.
38. De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen wordt toegebracht.
39. Dit geldt ook voor schade aan materialen van de organisatie, aan haar medewerkers en de locatie waar de activiteiten plaatsvinden.
40. De cursist beschikt over een goede WA-verzekering waarop zijn honden zijn meeverzekerd.

Deze algemene voorwaarden en huisregels gaan in op 1 mei 2022.

Bij vragen kunt u contact opnemen met Antoinette Woldring, eigenaar In2Dogs
Mobiele nummer 06 50 60 75 17